Digital Excellence Stockholm

Digital Excellence ställer några av Skandinaviens mest erfarna digitala analytiker och marknadsförare till ert förfogande.

 1. Vi hjälper små och medelstora företag med hemsidor & kampanjsidor.
 2. Vi hjälper er dessutom att få besökare på hemsidan som köper de produkter & tjänster ni erbjuder.

Med 15 års erfarenhet av analys och datadriven marknadsföring kan vi erbjuda er digitala helhetslösningar i ett unikt format på den Nordiska marknaden.

Vi utvecklar och bygger hemsidor för små och medelstora företag. Vi arbetar även med kampanjsidor och landningssidor när våra kunder har ont om tid. Om man inte har tid att vänta veckor på att få en ny webb utvecklad är Digital Excellence Stockholm ett alternativ!

Hos Digital Excellence Stockholm har ni möjlighet att samarbeta med några av de mest erfarna experterna inom digital analys i Skandinavien. Vi har både bred och djup kunskap när det gäller digital analys, och hur den bör användas beroende på bransch och/eller organisation.

Vi bygger våra hemsidor, kampanjsidor och landningssidor så att de ska passa alla möjliga storlekar när det gäller skärmar. För många webbplatser idag är besök från mobila enheter större än för t.ex. bärbara datorer. Därför är det viktigt för oss att alltid mobilanpassa de webbsidor som vi utvecklar.

Vi erbjuder många olika lösningar inom digital marknadsföring. Ni har möjlighet att få hjälp med operativa delar när det gäller t.ex. sökmotoroptimering (SEO), sökordsmarknadsföring(SEM), display- annonsering. Vi hjälper er även med strategi,  planering och uppföljning.

Vi erbjuder kurser i digital marknadsföring och analys för företag som behöver komma igång  att jobba digitaliserat och datadrivet. Kurserna är ett mycket kostnadseffektivt sätt för dig att utbilda dig och dina medarbetare under 1- 2 dagar. Vi anpassar material & kurs efter kunskapsnivå och publik.

Vi hjälper er att få ert varumärke att synas i syfta att öka kännedomen om era erbjudanden. Baserat på er målgrupp kommer vi att hitta rätt segment när vi t.ex. försöker nå potentiella kunder. Vi kan även producera annonser och videofilm samt administrera och optimera kampanjerna.

Digital Excellence Stockholm tillhandahåller tjänster, lösningar och konsultation när det gäller digital marknadsföring och analys. Vi producerar även smarta hemsidor för företag som fungerar särskilt bra om ni vill trigga vissa  beteenden och/eller uppnå särskilda mål med webbsidan.

Oavsett om det är en hemsida, kampanjsida eller landningssida som ska produceras har vi möjlighet att ta fram något som både är snyggt och funktionellt. Istället för att vänta veckor eller ibland månader, varför inte kontakta oss för att undersöka om vi kan lösa era behov snabbare.

Vi kan många gånger erbjuda fasta priser för våra hemsidor och som beställare tar ni liten risk, eftersom betalning nästan alltid sker i efterskott. Mervärdet som ni får när ni beställer en hemsida från Digital Excellence är att ni har möjlighet att få experthjälp inom marknadsföring och analys.

Digital Excellence - Vår kärnverksamhet

 1. Webbsidor som konverterar
  • Vi tänker alltid CRO (konverteringsoptimering) när vi utvecklar webbsidor åt våra kunder.
 2. Digital marknadsföring
  • Den unika kompetensen inom Digital Analytics som vi tillhandahåller ger er konkurrensfördelar.
 3. Digital analys och dataanalys
  • Skandinaviens mest erfarna analytiker vet hur man använder data för att nå mål och affärsnytta. 
 4. Kurser i Google Analytics och digital marknadsföring.
  • Låt oss utbilda dig och dina medarbetare!
 5. Branding, Video & Display – Produktion & annonsering

Kontakta oss

Vad Digital Excellence innebär för oss

Vi menar att Digital Excellence är något som en organisation eller ett företag uppnår först när man arbetar datadrivet och digitaliserat inom samtliga delar av verksamheten. För att nå dit behöver man först förstå innebörden av beståndsdelarna. Läs mer i vår sammanställning nedan.

Digital Excellence definierar en digital strategi som att ni som organisation/företag har en dokumenterad plan för hur ni planerar att använda insikter, data, digitala kanaler och plattformar för att nå era verksamhetsmål. Er digitala strategi är en karta som innefattar hur ni ska nå era mål med hjälp av digital kanaler och plattformar som exempelvis er webbplats eller er app. 

Har ni en dokumenterad och förankrad digital strategi i er organisation, eller behöver ni hjälp med detta? Kontakta i sånt fall oss, så hjälper vi er med detta!

Digital marknadsföring definierar vi som marknadsföring och annonsering i följande kanaler och plattformar:

 1. Sökmotorer
  • Sökmotorannonsering (SEM)
  • Sökmotoroptimering (SEO)
 2. Displayannonsering
  • På hemsidor
  • Bloggar
  • Annonsnätverk (t.ex. GDN)
  • Socialt
 3. Videoannonsering
  • Hemsidor
  • Annonsnätverk
  • Sociala medier
 4. Konverteringsoptimering (CRO)
  • CRO för oss handlar om att arbeta datadrivet med konverteringsoptimering
  • Många faktorer spelar in (bl.a. tekniska faktorer, segment & målgrupper, kanaler, erbjudanden och användarupplevelse)

Digital analys definierar vi som att man arbetar datadrivet kontinuerligt med att följa upp hur digitala kanaler och plattformar presterar gentemot definierade mål. För att uppnå Digital Excellence när det gäller digital analys bör ni arbeta och ha processer inom följande områden:

 • Korrekt kvalitetssäkrad spårning och datainsamling
 • Definierade mål kopplade till verksamhetsmål
 • Infrastruktur för analys och uppföljning
 • Strategi och process för hur ni arbetar med datadrivna digitala insikter.